Roadmap kurikulum S-3 Pendidikan Bahasa dan Sastra dipaparkan sebagai berikut. 

Gambar 1 Roadmap Mata Kuliah